Fundacja "Mali Szczęśliwi"

Już dziś możecie z nami rozliczyć swój PIT:
Poniżej udostępniamy bezpłatne i bardzo proste w obsłudze programy do rozliczeń w wersji stacjonarnej (do pobrania) oraz w wersji on-line. Jeśli po raz pierwszy samodzielnie wypełniasz swoje zeznanie podatkowe, wybierz opcję dla początkujących, a przez program przeprowadzi Cię asystent.

PitProjekt2013Setup.exe


       Niepełnosprawni stanowią znaczny odsetek w Naszym społeczeństwie, żyją niedostrzeżeni i niedocenieni, borykają się najczęściej sami ze swoimi problemami. Pomimo tego nie chcą być ciężarem dla innych. Pracują i pragną jak Każdy realizować swoje marzenia. Niestety, nie zawsze mogą. Obowiązkiem naszym jest im w tym pomóc.
       Fundacja "Mali Szczęśliwi" im. Janusza Korczaka organizuje raz do roku "Lubelskie Spotkania Twórczości Poetów i Artystów Niepełnosprawnych" .Celem imprezy jest umożliwienie zaprezentowania swojej twórczości przez osoby niepełnosprawne przed szeroką publicznością, przez co przełamanie barier dzielących osoby niepełnosprawne i pełnosprawne. Celem imprezy jest również wyeliminowanie kompleksów u uzdolnionych artystycznie osób niepełnosprawnych oraz pokazania jak duży odsetek w naszym społeczeństwie stanowią utalentowane osoby niepełnosprawne, rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność psychiczną, zwiększenie świadomości mieszkańców Lublina o przyczynach i skutkach powstawania niepełnosprawności oraz możliwość terapii tych osób za pomocą twórczości artystycznej, promowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia społecznego. Podczas Spotkań twórczość prezentują osoby niepełnosprawne pragnące pomimo własnych trudności zaistnieć w Naszym społeczeństwie oraz uzyskać akceptację i zrozumienie. Imprezie towarzyszy wystawa prac osób niepełnosprawnych. Każdy z uczestników otrzymuje upominek a najlepsi uhonorowani zostaną nagrodami i dyplomami. Podczas imprezy występuje również zaproszony znany artysta. W przerwie każdy uczestnik może poczęstować się zimnymi i gorącymi napojami, ciastem, słodyczami oraz zimnymi i gorącymi przekąskami. Podczas poprzednich edycji, przy pełnej sali publiczności, twórczość swoją zaprezentowało ponad 200 osób niepełnosprawnych. Ludzie z upośledzeniem ruchowym (na wózkach inwalidzkich), z upośledzeniem umysłowym oraz z chorobami, które nie pozwalają im normalnie egzystować. Ludzie dla których życie okazało się ciężką walką ze swoim losem. Nasza Fundacja organizuje również raz do roku "Piknik dla Poetów i Artystów Niepełnosprawnych", "Artystyczną Wigilię" oraz "Artystyczną Wielkanoc".

Celem Fundacji jest:
- zapobieganiu sieroctwu społecznemu w Polsce oraz pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich,
- pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym, stworzenie szans rozwoju i adaptacji w społeczeństwie, rehabilitacja kulturowa i emocjonalna,
- pomoc dzieciom z domów dziecka,
- pomoc dzieciom osieroconym i opuszczonym,
- propagowanie w społeczeństwie postaw pro rodzinnych.

Cele swoje Fundacja realizuje poprzez:
- współpracę z ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi,
- niesienie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
- z rodzin patologicznych,
- doświadczonych przez los
- z rodzin biednych,

Poprzez:
- nawiązywanie kontaktów z dziećmi ciężko i nieuleczalnie chorymi, przebywającymi w szpitalach, hospicjach oraz ośrodkach adaptacyjnych,
- wspieranie dzieci z domów dziecka
- propagowanie w społeczeństwie postaw pro rodzinnych poprzez organizowanie spotkań z osobami cieszącymi się dużym autorytetem moralnym oraz wyrabianie u dzieci szacunku wobec starszych (w tym opiekunów), pomoc słabszym, druk i kolportaż materiałów umożliwiających edukację w tym zakresie, organizację i wspieranie imprez, między innymi: "Lubelskich Spotkań Twórczości Poetów i Artystów Niepełnosprawnych" ,,Pikniku dla Poetów i Artystów Niepełnosprawnych", ,,Artystyczną Wigilię" oraz ,,Artystyczną Wielkanoc".

Syntetyczna charakterystyka działalności: charakterystyka.pdf

Statut Fundacji: statut.pdf

Fundacja patronuje akcji

www.przyjaznatorba.pl